CREACIÓ TEATRAL

Durant tot el curs oferim la modalitat híbrida, de manera que els/les alumnes que per motius sanitaris hagin de quedar-se a casa, poden seguir les classes via online.

Les sessions que per restriccions sanitàries no es puguin realitzar presencialment es faran en format online, dins l’horari i calendari habituals.

Aquest curs va dirigit a alumnes que vulguin aprofundir i reforçar la seva formació com a actors/actrius de teatre i participar en la creació i representació d’un muntatge obert al públic.

Aprofundirem en la creació teatral a través d’improvisacions, exercicis, treball de text i en la pràctica de tots els recursos de què disposa l’actor/actriu per orquestrar una escena a través de personatges rodons.

El recorregut d’interpretació teatral d’Actua!Studio comprèn tres cursos anuals: INICIACIÓ AL TEATRE seguit de CREACIÓ TEATRAL i, per últim, el curs de teatre de nivell més avançat MUNTATGE TEATRAL.

Duració: octubre – juny

Horari: Dimecres de 20h a 22h

Nivell mitjà/avançat

Dirigit a alumnes/as amb una base prèvia en interpretació teatral.

Nuria Abad

Consulta el preu aquí.

12 places

Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.

Continguts
  • A la primera part de el curs de teatre, a través de múltiples exercicis, improvisacions (individuals i grupals) i associacions lliures d’idees, es potenciaran els recursos expressius i els registres interpretatius de l’alumne / a. La creativitat com a motor de l’expressió i com a eina principal del treball escènic.Es treballaran la desinhibició, la imaginació, l’atenció, la concentració, l’observació, l’espontaneïtat; així com l’expressió sensorial, els mecanismes de l’energia creativa, el llenguatge gestual i corporal i tots els elements que conformen el joc escènic.
  • Posteriorment, es realitzarà una primera aproximació a la Creació d’un personatge, en el qual s’aplicaran tots els elements prèviament treballats, i s’incorporaran integralment totes les eines actorals (veu, cos, dicció).
    Aquest treball inclourà l’anàlisi i comprensió de el personatge, la seva construcció interna (els seus antecedents, el seu passat), la seva construcció externa (la seva caracterització), la definició dels seus objectius i la seva evolució dins de l’escena (arc del personatge).
  • La segona meitat de el curs es dedicarà, exclusivament, a la Preparació i a l’Treball d’Escenes teatrals (Drama i Comèdia). S’iniciarà amb una comprensió i una anàlisi detallada dels Textos de les Escenes a treballar: estructura de el guió, definició de l’conflicte dramàtic, recerca dels diferents sentits i intencions de el text (subtextos), i definició dels objectius (i super-objectius ) dels diferents personatges.
    Finalment, es treballarà exhaustivament la posada en escena dels diversos textos (dramàtics i còmics), amb l’objectiu final de ser mostrats a el públic a final de curs.

Al final del 3r trimestre organitzarem la mostra oberta al públic en una sala teatral de Barcelona. L’enregistrament estarà disponible per als/les alumnes/as un cop finalitzat el curs.

Nuria Abad 

Nuria Abad

Actriu, directora i coach d’actors, dramaturga i terapeuta en PNL. Formada en Interpretació en una escola de presitgi i en Dramatúrgia i Cinematografia, prossegueix la seva formació amb altres professionals com Consol Trujillo. Ha treballat com a assistent de Direcció amb la Cia Golden Hat. Directora de muntatges entre els quals destaquen L’Efecte ForerUna nit al Woody’s, Mots encreuats d’amo, L’habitació fosca, FriendsEl MausoleuDeu NegretsAcció de Gràcies i Connectats (aquestes dues últimes amb dramatúrgia pròpia). Properament estrenarà el seu últim text teatral El vot femení. Actualment exerceix com a professora d’Interpretació davant de la càmera de les seccions de menors (A! Teens, Cinema Grans), adults (A! Tardes, Acting Camera i Acting Cinema) i professional (A! Pro, Diplomatura en Interpretació Professional per a Teatre, cinema i TV) i com a coach d’actors/actrius professionals de cinema i televisió, entre els quals destaca el seu últim treball amb actors com Milo Taboada per a la sèrie Fariña. A més, també exerceix de terapeuta; és especialista en Bioneuroemoción pel Enric Corbera Institute i Practitioner en PNL per l’Institut Integratiu Barcelona.