Actua! Pro – Diplomatura en Interpretació Professional per a Teatre, Cinema i TV

Convocatòria Gener 2020

Hi ha molts camins per a arribar a ser actor/actriu; pràcticament tants com persones diferents existeixen.

 

Cada persona és única i utilitza diferents mecanismes i recursos per a comunicar-se, connectar amb les seves emocions i transmetre-les i aprofundir en el seu auto-coneixement. Cada persona és única a l’hora d’obtenir la motivació, l’entrega i l’entusiasme necessaris per a dedicar-se professionalment a la Interpretació.

 

És per això que la Diplomatura en Interpretació Professional per Teatre, Cinema i TV d’Actua!Studio no està basada en un únic mètode d’ensenyament, sinó que comprèn una àmplia varietat de metodologies que, en conjunt, li proporcionaran a l’alumne/a la major quantitat d’eines per a esdevenir un actor/actriu complet, flexible, i amb els recursos necessaris per a treballar tant en Teatre com també en Cinema i Televisió.

 

El nostre mètode d’ensenyament es sustenta en valors com la passió, perquè d’aquí sorgeixen l’entusiasme i la força necessaris per a superar els reptes que se’ns plantegen al camí; l’entrega, per què únicament donant tot el que tenim podrem conèixer el nostre veritable potencial; el compromís, perquè assumim que per a convertir-nos en actors/actrius haurem d’aprendre a treballar tant de forma individual com en equip i a respondre davant dels nostres companys i davant els nostres projectes; l’esforç, perquè no es tracta de sofrir sinó de seguir intentant-ho, ja que l’èxit és el resultat d’un 10% d’inspiració i un 90% de transpiració.

A qui va dirigida?

La Diplomatura en Interpretació professional per a Teatre, Cinema i TV va dirigida a persones que busquin una formació en Interpertació completa, exhaustiva i multidisciplinar necessària per a treballar com a actors/actrius tant en el sector teatral com en l’audiovisual.

Professors/es

Tot l’equip docent de la Diplomatura està format per a professionals de les diferents especialitats del sector teatral i l’audiovisual, la majoria d’ells/es actualment en actiu i la resta amb tota una vida dedicada a treballar sobre dels escenaris i/o davant i darrere de la càmera.

Consulta aquí els detalls de l’equip docent.

Pla acadèmic i assignatures

El recorregut acadèmic compta amb 1040 hores lectives estructurades en 3 cursos acadèmics (320h Primer Curs, 360h Segon i Tercer Curs)

El pla d’estudis comprèn assignatures d’Interpretació tècnica, Interpretació teatral, Interpretació davant la càmera, Dicció, Interpretació corporal (cant, dansa i teatre físic), Masterclass i la creació d’un Videobook professional i d’un muntatge teatral.

Com a complement formatiu a través de l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) i de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) s’ofereix assessorament i formació d’orientació laboral (FOL) a tots els alumnes/as que els permet tractar qüestions pràctiques per desenvolupar la seva carrera professional.

CREACIÓ

PROFESSOR: FERRAN TERRAZA
Aquesta assignatura ofereix a l’ estudiant per a actor/actriu un espai de lliure creació en el qual cada alumne farà un procés d’investigació personal per trobar els seus recursos expressius i els seus registres interpretatius. Un espai de joc creatiu i d’ experimentació destinat a explorar els límits de l’ imaginari personal, potenciar la fantasia creativa i donar curs a la llibertat expressiva. Sense fórmules ni regles. L’ única regla serà l’ absència de regles. No existeix l’ error ni té cabuda l’auto-censura. Tan sols el risc. I tota la llibertat per poder seguir l’ impuls de l’ energia creativa. Durant el curs, els alumnes realitzaran un seguit de propostes, de “petites peces teatrals” de creació pròpia, nascudes a partir de consignes o temàtiques donades. Inicialment, amb absoluta llibertat creativa i sense cap limitació. En una segona fase, es treballarà com pulir i enriquir les propostes presentades, com potenciar la seva teatralitat, oferint a l’alumne les eines necessàries per millorar interpretativa i escènicament les seves creacions. Un espai fonamental molt necessari per a la formació de l’actor/actriu i el desenvolupament de la seva pròpia creativitat.

INTERPRETACIÓ CÀMERA I

PROFESSORES: NÚRIA ABAD I ELISABET ASSENS
Prendre consciència de què ens passa quan ens posen una càmera al davant és el primer pas per detectar quan deixem de ser naturals i com recuperar l’autenticitat i la genuïnitat pròpies que ens convertiran en actors i actrius únics, potenciant el nostre jo més expressiu. Un cop ens hem descobert davant la càmera, investiguem les diverses emocions i sentiments i com expressar-los davant la càmera, tenint en compte la tècnica d’interpretació cinematogràfica. A través del monòleg incorporem els recursos necessaris per trobar el personatge, el context on es troba, i l’expressió del pensament intern: el subtext.

DICCIÓ CATALÀ I CASTELLÀ

PROFESSOR: ENRIC CUSÍ
Tenint en compte que en una bona interpretació és imprescindible que l’actor o l’actriu s’expressin amb claredat, vocalitzant i, per tant, fent arribar el seu missatge al públic receptor, cal tenir un bon coneixement de la llengua oral en la qual interpretarem els nostres personatges, i treballar-ne la dicció i la musicalitat en els diferents gèneres teatrals i audiovisuals. El domini de la dicció i de l’expressió oral de la llengua són una eina bàsica per a qualsevol alumne/a que aspiri a aconseguir un mínim nivell professional com a actor o actriu, o en qualsevol altra activitat de comunicació oral pública, i requereixen un treball tècnic i específic que es desenvolupa en aquesta assignatura.

TEATRE FÍSIC

PROFESSORS: MAI ROJAS I JUDITH NAVARRO
El mim corporal és un art teatral d’una narrativa molt potent, on el cos de l’intèrpret és el seu instrument principal de comunicació; un canal de transmissió universal lliure de barreres lingüístiques, que obre les portes a un món on l’artista pot mostrar emocions i pensaments en un grau molt alt de poesia física, multiplicant les seves possibilitats i dotant-lo de capacitat per crear amb més llibertat i claredat en la materialització del seu imaginari. Aquesta assignatura potència els recursos expressius de l’alumne/a dins una manifestació teatral.

MÀSCARA LECOQ

PROFESSOR: ALAIN CHIPOT
“És del silenci que neix la paraula”, afirma Jacques Lecoq. I assenyala la máscara neutra com al punt de partida central de la seva pedagogia. “Quan l’alumne hagi sentit aquest estat neutre inicial, el seu cos estarà disponible, com una pàgina en blanc on es podrà imprimir l’escriptura del drama”. A partir d’aquest punt és quan Lecoq considera que comença “el viatge” del teatre, i és per això que aquesta assignatura es cursa en el punt inicial de la formació. A la màscara neutra li segueix el clown, on redescobrim el nostre/a nen/a interior; “Tant li fa, prova una altra vegada, fracassa una altra vegada, fracassa millor”, digué Samuel Beckett. I finalment la Commedia Dell’Arte, indiscutiblement un dels bastions en què s’aixeca el teatre contemporani.

TEORIA
PROFESSOR: ALAIN CHIPOT
En aquesta assignatura estudiem la història de les arts escèniques, els diferents moviments teatrals, l’escriptura dramàtica i la posada en escena de cada un d’ells, des del segle XX fins als seus orígens. Aprenem a utilitzar amb facilitat el vocabulari teatral i coneixem o refresquem els diversos moviments teatrals. Veiem com analitzar un text dramàtic amb la proposició que el teatre no és literatura i amb l’objectiu final d’aprofundir el nostre coneixement sobre l’art teatral.
INTERPRETACIÓ DE TEXT

PROFESSOR: PAU SASTRE
En la formació per a actors i actrius, una bona interpretació de text és fonamental. La paraula és molt més que un contenidor de significats; quan parlem ho fem amb la intenció de transformar el món, d’afectar les persones que ens rodegen, d’apropar-nos als nostres objectius. En aquesta assignatura ens endinsarem en escenes de text per poder tenir una comprensió àmplia i pràctica de tot el que l’actor/actriu ha de fer per tal que les paraules donades per un autor o guionista prenguin la versemblança i expressivitat que l’escena requereix en cada moment. L’alumne aprendrà a analitzar, diferenciar i interpretar escenes des d’autors clàssics a contemporanis, des del drama a la comèdia. Els objectius passen per saber analitzar un text i extreure’n les pistes que orientin la nostra interpretació actoral, comprendre des de l’escena la importància de cadascuna de les paraules a dir, entendre el valor del ritme, les pauses i els silencis, descobrir i incorporar el subtext que acompanya les paraules de l’autor/a, esdevenir verstàtils a l’hora d’afrontar textos de diferents registres i èpoques, i entrar en contacte amb els impulsos i emocions generats en el joc escènic del text.

INTERPRETACIÓ CÀMERA II

PROFESSORES: NÚRIA ABAD I ELISABET ASSENS
En el segon curs aprofundim en els recursos naturals únics que cada alumne/a té davant la càmera, buscant la màxima expressivitat i l’optimització i gestió del llenguatge verbal i no verbal perquè l’actuació sigui precisa, eficaç, i adaptada en cada cas a les condicions del set de rodatge. Traiem el màxim partit dels personatges creats i perfeccionem la tècnica, el raccord, la continuïtat entre plans, la incorporació de les marques mantenint la naturalitat, i entrenem la concentració i gestió dels recursos per augmentar la capacitat de donar el millor de nosaltres mateixos/es a cada presa.

DICCIÓ CATALÀ I CASTELLÀ II

PROFESSOR: ENRIC CUSÍ
Tenint en compte que en una bona interpretació és imprescindible que l’actor o l’actriu s’expressin amb claredat, vocalitzant i, per tant, fent arribar el seu missatge al públic receptor, cal tenir un bon coneixement de la llengua oral en la qual interpretarem els nostres personatges, i treballar-ne la dicció i la musicalitat en els diferents gèneres teatrals i audiovisuals. El domini de la dicció i de l’expressió oral de la llengua són una eina bàsica per a qualsevol alumne/a que aspiri a aconseguir un mínim nivell professional com a actor o actriu, o en qualsevol altra activitat de comunicació oral pública, i requereixen un treball tècnic i específic que es desenvolupa en aquesta assignatura.

DANSA

PROFESSORA: PACA PORTILLO
En aquesta assignatura li donem les eines necessàries a cada actor i actriu perquè puguin realitzar i desenvolupar una coreografia dins o no d’una obra, ja sigui cantada alhora, o només ballada. L’estil que treballem és la dansa jazz o modern jazz. La dansa jazz és la que es fa servir més als musicals clàssics i actuals, prové de les danses africanes però té molts elements tècnics de la dansa clàssica; la seva versatilitat permet adaptar-se a qualsevol estil musical i amb el modern jazz barrejarem aquest estil amb el contemporani. Coneixerem per tant les nocions bàsiques de la dansa i la seva nomenclatura, prendrem consciència del cos i la postura, i adquirirem coneixements bàsics de la musculatura treballada a classe.

CANT

PROFESSOR: ÒSCAR MAS
En una primera fase del treball amb la veu, busquem instaurar les bases tècniques per utilitzar la veu com a eina eficaç per expressar-nos a l’escena. El treball no es basa en com fer, sinó en com deixar fer; de fet, en com alliberar la veu. El so forma part d’un tot, és una expressió de la vida interna; per això l’objectiu, d’entrada, és connectar amb la pròpia veu i així poder aproximar-nos al cant com a mitjà per expressar emocions, gaudir del fet de cantar, eliminar qualsevol bloqueig i connectar amb la creativitat a través del cant. Finalment donem forma al que hem après fent servir les cançons que triem, per expressar emocions i definir situacions, fent que la partitura no sigui un obstacle, sinó un vehicle eficaç per transmetre al públic allò que ens interessa.

EMC + CREACIÓ DE PERSONATGE

PROFESSORA: NURIA ABAD

EMC (emoció-ment-cos) és una assignatura en la qual es treballa la investigació de la relació entre l’emoció el cos i la ment; on es troba la meva emoció i què és allò que està bloquejant que em connecti amb ella. L’estudiant per a actor / actriu buscarà aquells impediments a l’hora d’expressar les seves emocions i treballarà per sentir aquestes emocions sense patiment: amb la desaferrament mental de l’actor / actriu i posant l’èmfasi en la situació imaginària del personatge que viu en aquest moment. És un entrenament per tocar les tecles emocionals que l’actor / actriu necessita per tal d’ expressar-se com un personatge viu.

A la part de CREACIÓ DE PERSONATGE el / la alumne / a treballarà les diferents tècniques de creació de personatge. A través del treball físic, emocional i psicològic buscarem ser altres personatges, sempre a partir de nosaltres mateixos, sense perdre la veritat. Només a través de la comprensió de la complexitat que forma la nostra personalitat i la nostra psicologia podrem encarnar a un altre jo, amb altres circumstàncies diferents, experiències i actituds, és a dir, amb altres creences, per poder moure’ns amb llibertat dins la pell d’un altre. Sempre des del joc i la improvisació teatral, però amb un estudi profund de les eines de les que disposa l’actor / actriu, sent la primera l’auto-observació.

DIST. BRETCH

PROFESSOR: ALAIN CHIPOT
En el segon i tercer curs l’objectiu és, a més a més, desenvolupar l’habilitat de l’alumne a l’hora de concebre i crear un personatge de manera plàstica, i ensenyar-li la base de la psicologia de la personalitat contemporània, a través de la potent i mil·lenària eina coneguda com l’eneagrama de la personalitat, cada cop més estès i utilitzat en el món de la interpretació. En aquest sentit, descobrirem els camins mitjançant els quals podem apropar-nos al personatge en el procés de creació.

VIDEOBOOK

PROFESSORES: NÚRIA ABAD I ELISABET ASSENS
El videobook és la carta de presentació de qualsevol actor o actriu. A Actua! Studio donem molta importància a la part audiovisual de la formació, ja que els vídeos són cada vegada més protagonistes de l’acte comunicatiu en general, i tenir un bon videobook resulta un element crucial per accedir a un càsting i/o buscar representant. Durant el primer quadrimestre treballem meticulosament cada registre i, un cop preparades, rodem les escenes que construiran el videobook de cada alumne/a. La durada màxima és de 3 minuts, sense música, i amb 4 registres diferents per a cada actor i actriu.

MASTER CLASS

PROFESSORS: DIVERSOS
La formació específica és molt útil a l’hora d’obrir-se camí dins la professió, per això durant l’últim any de la Diplomatura s’imparteixen diverses masterclass que ajudaran als nostres alumnes a estar més ben preparats/ades per enfrontar-se al món laboral i amb més recursos per assolir els seus objectius. Preparació al càsting, mètode Linklater, producció, lluita escènica i aprofundiment en interpretació cinematogràfica en són alguns exemples.

MUNTATGE TEATRAL

DIRECTORS: NURIA ABAD I ALAIN CHIPOT
El teatre
és el lloc dels actors i actrius, i pot ser una eina molt potent d’investigació sobre les emocions i els conflictes propis, tant intrapersonals, com interpersonals i socials. Per tant, la Diplomatura conclou amb un muntatge teatral a través de la nostra companyia professional. El nostre procés de creació, que té lloc durant l’últim quadrimestre de la Diplomatura, suposa un viatge personal per als actors i actrius, alhora que convida a la reflexió dels espectadors. Sense pretendre oferir solucions, ni respostes ni dogmes; simplement provocant les preguntes que, potser, transformaran una part del nostre sistema de creences o, com a mínim, el qüestionaran i revisaran.

Distribució d’assignatures

Video resum

Horari acadèmic – curs 2019/2020

(*) Durant el primer curs, i part del segon, un cop al mes el professor corresponent supervisa l’assimilació del contingut teòric del curs en sessions grupals.

Informació bàsica – curs 2019/2020

Durada

Durada total: 3 cursos acadèmics

Inici i finalització Primer curs: del 7 de gener al 18 de juny de 2020

Inici i finalització Segon i Tercer curs: d’octubre a juny del curs acadèmic corresponent

 

Dates i horari

PRIMER CURS: dimarts, dimecres , dijous i divendres* de 10h a 14h

*Veure complements de formació

SEGON I TERCER CURS: dimarts, dimecres i dijous de 10h a 14h

 

 

Places

4 places.

 

Preinscripció

Del 01 de novembre al 30 de desembre de 2019

 

Procediment:

  • Sol·licitud d’accés: Entrevista Personal + Prova d’Accés
  • Lliurament de la Documentació**: Formulari + fotocòpia DNI
  • Pagament de la taxa de pre-inscripció**: 50€*
    *El pagament de la taxa de preinscripció convalida l’import de la matrícula.
    **Només en el cas que l’alumne/a hagi superat la prova d’accés i l’entrevista personal

Prova d’accés

Prova individual: Monòleg

Dates: Del 01 de novembre al 30 de desembre.

*Cal demanar data per a la prova amb antel·lació aquí

 

Complements de formació

Durada: 80 hores

Horari: divendres de 10h a 14h (20 divendres)

Assignatures: Creació, Interpretació Càmera, Teatre Físic, Dicció, Mètode Lecoq i Teoria

 

Matrícula i preus

De l’1 de novembre al 30 de desembre de 2019

Opcions de pagament:

Pagament anual: pagament únic

Pagament trimestral: reserva de plaça + 2 quotes trimestrals

Pagament mensual: reserva de plaça + 4 quotes de febrer a juny

 

CONSULTA ELS PREUS AQUÍ

Vols més informació?

Sortides professionals

L’equip d’Actua!Studio posa a la disposició de l’alumne/a totes les eines per a facilitar-li l’incorporació al món de la Interpretació, a través de càstings, borsa de treball i assessorament personalitzat. Sempre des de la identitat i estil propis de cadascun/a, ja que hi ha tantes formes d’actuar com actors/actrius existeixen.

En finalitzar els seus estudis, cada alumne/a obté un videbook professional i passa a formar part de la companyia de teatre professional d’Actua!Studio.

 

Actua!Studio forma part de  l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) i de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), entitats que ofereixen assessorament i formació en orientació laboral als/les alumnes/as.

Alumnes Actua! en actiu

El més complicat dins de la nostra professió és guanyar-se la vida com a actriu o actor, pel que focalitzem part de la nostra formació en les diverses sortides professionals del sector. El nostre objectiu és aconseguir que l’aspirant a actor, l’aspirant a actriu, sàpiga desembolicar-se en tots els mitjans de la nostra professió, ja que mai sabem on sorgirà una oportunitat i, com més exhaustiva sigui la preparació, més probable serà aconseguir fer de la Interpretació la seva professió.