TALLER DE TEATRE EN ANGLÈS per a joves

WORKSHOP: THEATRE IN ENGLISH for teenagers

Durant tot el curs oferim la modalitat híbrida, de manera que els/les alumnes que per motius sanitaris hagin de quedar-se a casa, poden seguir les classes via online.

Les sessions que per restriccions sanitàries no es puguin realitzar presencialment es faran en format online, dins l’horari i calendari habituals.

GUANYA FLUIDESA PER ACTUAR EN ANGLÈS!

BE MORE FLUENT ACTING IN ENGLISH!

Dissabte 30 de gener, de 10:00h a 14:00h

*Consulta horaris del curs anual

Oriol Castro

Precio: 45€

10% de descompte abans del 31 de desembre.

Dirigit a joves entre 12 i 16 anys que vulguin provar l’actuació per primera vegada, que vulguin actuar en anglès o, fins i tot, que no tinguin cap mena d’experiència en interpretació teatral però vulguin passar-ho bé mentre aprenen anglès.

Màxim 12 places.

Les places s’assignaran per a ordre d’inscripció.

Descripció del curs 

Aquest taller de entrenament en anglès està dirigit a joves entre 12 i 16 anys que vulguin provar l’actuació per primera vegada, que vulguin actuar en anglès o, fins i tot, que no tinguin cap mena d’experiència en interpretació però vulguin passar-ho bé mentre aprenen anglès.

L’objectiu del curs és que els estudiants tinguin un primer contacte amb la interpretació en anglès i guanyin fluïdesa mentre es diverteixen. El taller es durà a cap completament en anglès.

Description of the course

This theatre course is aimed at teenagers from 12 to 16 years old who want to try acting for the first time, who want to take a chance on acting in English or even who have no experience at all but want to have fun while learning English.

The objective of the course is for students to have a first contact with acting in English and gain experience while having fun. The theatre course  will be taught entirely in English.

Contingut

  • Practicar la fluïdesa en anglès parlat
  • Donar un primer cop d’ull a la interpretació teatral en anglès
  • Aprendre eines teatrals universals per interpretar un text
  • Perdre la por a parlar en anglès en públic o durant una actuació
  • Exercitar la nostra capacitat d’improvisació teatral

Content

  • Practice the fluency in spoken English
  • Get a first look at acting in English
  • Learn universal theatrical tools to perform a text
  • Overcoming the fear to speaking English in public or during a performance
  • Exercise our theatrical improvisational capacity

Metodologia

El curs de teatre tindrà dues parts. Durant la primera, la classe es dedicarà a exercicis d’improvisació teatral, fluïdesa lingüística i altres dinàmiques teatrals per acostumar-se a l’ús de l’anglès d’una manera més relaxada.
La segona part se centrarà a escollir un monòleg i treballar en els dubtes lingüístics, el significat del text i en com podem transportar el què es diu cap al nostre llenguatge corporal. Les persones estudiants presentaran una proposta de com dramatitzar el text i treballarem en l’anàlisi d’aquesta interpretació teatral i l’ús de l’anglès durant l’actuació.

Methodology

The theatre course will have two sessions, both divided in two parts. During the first part of both days the class will be dedicated to theatrical improvisation exercises, linguistic fluency and other theatrical dynamics to get used to the use of English in a more relaxed manner.
The second part of the first session will be focused on choosing a monologue and working on the linguistic doubts, the meaning of the text and on how we can transport what is said to our body language. During the second part of the second session, students will present a proposal on how to deliver the text and we will work on the analysis of this performance and the use of English during acting.

Oriol Castro

Oriol Castro-Herero 1

Actor, guionista i professor d’interpretació en anglès. Des que era adolescent s’ha format en interpretació, mentre més tard cursava el grau d’Estudis Anglesos a la UB i un màster en Guió de Ficció a l’ECIB. El seu entrenament actoral inclou formació dramàtica a l’escola Eòlia, així com cursos amb Mel Churcher, Luci Lenox i Boyan Ivic. Ha combinat el seu aprenentatge interpretatiu amb altres feines, com la de professor d’anglès. També ha treballat dins l’equip de comunicació de projectes del Parlament Europeu, i com a realitzador de diversos spots de disseminació per l’EIT Health. Entre la seva trajectòria artística, ha estat co-director i actor del grup de teatre de la UB, i ha actuat en diferents projectes teatrals estrenats al Sant Andreu Teatre o a La Seca Espai Brossa, així com a diversos curts i videoclips. El 2017, va escriure, dirigir i protagonitzar la seva primera pel•lícula de baix pressupost “Minnesota”, que va seguir el 2019 amb “ring of a man called sheshonq”, actualment en postproducció.