ENTRENAMENT EN ANGLÈS JUVENIL

TRAINING IN ENGLISH for teenagers

APRÈN ANGLÈS TOT ACTUANT!

LEARN ENGLISH THROUGH THEATRE!

Periode: d’octubre a juny

Dimarts de 18h a 20h

Oriol Castro

Contacta’ns per a més informació aquí

Dirigit a adolescents amb qualsevol mena d’experiència i objectius, ja que el focus del curs estarà en la nova perspectiva d’actuar en un idioma estranger.

Màxim 12 places.

Les places s’assignaran per a ordre d’inscripció.

Descripció del curs 

Aquest curs d’Entrenament en anglès està dirigit a adolescents de 12 a 15 anys que vulguin una primera o una nova experiència teatral en anglès. Nivells principiants, intermedis i avançats trobaran en aquest curs una manera d’aprendre noves eines d’interpretació alhora que utilitzen un nou recurs com és la llengua estrangera.

Fet completament en anglès, el curs busca crear un lloc on puguin millorar la seva interpretació o simplement passin una bona estona amb jocs teatrals, però sempre dins d’una atmosfera anglosaxona.

Description of the course

This training in English course is aimed at teenagers from 12 a 15 anys years old who want a first or new theatrical experience in English. Beginners, intermediate and advanced will find in this course a way to learn new acting tools at the same time that they use a new asset as is the foreign language.

Taught entirely in English, the course aims at creating a place where they can improve their acting or simply have a good time playing theatrical games, but always within an Anglo-Saxon environment.

 

Contingut

  • Dinàmiques per practicar la desinhibició
  • Aprendre anglès en una atmosfera divertida
  • Tenir un primer contacte amb la interpretació teatral en anglès
  • Guanyar naturalitat quan es parla en una llengua estrangera
  • Aprendre habilitats bàsiques i útils per actuar

Content

  • Dynamics to practice the lack of inhibition
  • Learn English in a fun environment
  • Have a first contact with acting in English
  • Gain naturalness when speaking in a foreign language
  • Learn basic and useful skills for acting

Metodologia

El curs estarà dividit en dues parts. Durant la primera, ens centrarem a conèixer a la resta i a nosaltres mateixes i mateixos, i en aplicar cada cosa nova que aprenguem al nostre coneixement d’interpretació teatral. Utilitzant exercissis d’impro i clown, tindrem la capacitat de conèixer les dinàmiques més importants de l’actuació teatral i crearem un espai còmode i divertit per aprendre, practicar i millorar el nostre nivell d’anglès (fins i tot sense notar-ho).
Durant la segona part, agafarem tot el que va sortir durant la primera part i ho utilitzarem per crear personatges sòlids i co-crear un espectacle en anglès per mostrar al final del curs. D’aquesta manera, també veurem els diferents processos que tenen lloc en el desenvolupament d’una obra de teatre.

Methodology

The course will be divided in two main parts. During the first, we will focus on knowing the rest and ourselves and applying every new thing we learn into our acting knowledge. Using improv and clown exercises, we will be able to get to know the most important dynamics in acting and we will create a very comforting and fun platform to learn, practice and improve our level of English (even without noticing).

During the second part, we will take everything that came out during the first part and we will use it to create very solid characters and co-create a performance in English to show at the end of the course. This way, we will also see the different processes that go through the development of a theatre play.

Oriol Castro

Oriol Castro-Herero 1

Actor, guionista i professor d’interpretació en anglès. Des que era adolescent s’ha format en interpretació, mentre més tard cursava el grau d’Estudis Anglesos a la UB i un màster en Guió de Ficció a l’ECIB. El seu entrenament actoral inclou formació dramàtica a l’escola Eòlia, així com cursos amb Mel Churcher, Luci Lenox i Boyan Ivic. Ha combinat el seu aprenentatge interpretatiu amb altres feines, com la de professor d’anglès. També ha treballat dins l’equip de comunicació de projectes del Parlament Europeu, i com a realitzador de diversos spots de disseminació per l’EIT Health. Entre la seva trajectòria artística, ha estat co-director i actor del grup de teatre de la UB, i ha actuat en diferents projectes teatrals estrenats al Sant Andreu Teatre o a La Seca Espai Brossa, així com a diversos curts i videoclips. El 2017, va escriure, dirigir i protagonitzar la seva primera pel•lícula de baix pressupost “Minnesota”, que va seguir el 2019 amb “ring of a man called sheshonq”, actualment en postproducció.